حرفای دلم...

ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ حسی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ “ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴﺎﺩﺕ “ ﺍﻣﺎ... ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “ ﺗﺎ ﻋﺎشـــق نباشی نه غیرتی میشی نه حـســود

یک وجبی بغض...

 
 
یــــــــکی ازم پــــــــــــرسید

 

منبع نوشته هایت کجاست؟؟؟گفــــــــتم زیاد دور نیســت؛یــــــــک وجبی بـــــــغضم..😞💔

[ ۱۳٩٥/۳/٢٩ ] [ ٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

مادرم یعنی همه ی زندگیم...

 

 بعضی وقت ها دروغ خوبه !

 

به مادر کم طاقت باید دروغ گفت :


باید بهش بگی حالم خوبه


غذا خوبه


هوا خوبه


دلمون خوشه


وقتی مادر خوب باشه یعنی همه چیز خوبه …


[ ۱۳٩٥/۳/٢٤ ] [ ۳:۱٠ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

هیچ نمیدانم...

 
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑــــــــ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

خیلی وقت است ﻧــــــــــــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
 
ﻧــــــــــﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ...

ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺵ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ....

ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ....

ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...

ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ...

ﻓﻘــــــﻂ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻧﯿﺴـــــــــــــــﺖ

ﻭ ﺑﺎﯾـــــــــــــــﺪ ﺑﺎﺷﺪ...

[ ۱۳٩٥/۳/٢۳ ] [ ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

همه ی زندگیم...

 

🙈•┇چـــرآ #فرآموشــشـــ نمیکنے😟؟؟
 

⁉️•┇چــهـ توقعے داریـ . . .
 

👰•┇لآمــصبــ #زندگـــیمــ بــود....😔💔!
[ ۱۳٩٥/۳/٢٢ ] [ ٥:٠٩ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دلم تنگ است...

 
در خـاطــرش جـایــی نـدارم .......

دلـم تـنـگِ هـمـان ڪسـی اسـت ڪه دیگـر حـتـی جـواب سـلامـم را هـم نـمـیـدهـد .....

دلـم تـنـگِ هـمـان ڪسـی اسـت ڪه وقـتــی از ڪنـارش مـیگـذرم دیگـر بـه مـن نگـاهــی نـمـیڪـنـد ......

دلـم تــنـگ اســت، تـنــگ .......

نـمــیـدانـــم دیـگــر چـطـــور بـایــد بـاشـم ڪــه نــبـــودم .......
 
[ ۱۳٩٥/۳/۱٧ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

خدا همیشه هست...

 
ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها

نداشتن ها

نخواستن ها

نبودن ها

و به بن بست رسیدنها

خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات
 
[ ۱۳٩٥/۳/۱٦ ] [ ٦:٠٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

خواستن توانستن است؟

 
کـــــے گفـــــته👀خواســــــتن توانســـتنه؟🤔

اینجـــــــورے نیســـ😏

خــــواستمش😻

نشــــــد😔

خــــواستمش🍃

تنهـــام گذاشت🙍🏻 

خـــواستمش🕸 

بهمـــ خیانـــت کــــرد💏 

خــــواستمش 🌍

دلــــمو شــــکستــ💔

خـــواستمش🌝 

جلـــو چشـــمم رفــــ با یکے دیگــــهـ😦👫

خواستــــن توانســــتن نیســــ😔🖖

دیـــــگــهــ هیــــچے نمیـــــخوام:)😔😞😞
[ ۱۳٩٥/۳/۱٦ ] [ ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

به قول مادربزرگ...

نه چشماش سگ داشت

نه وقتی می خندید رو لُپاش چال میُفتاد

نه بوی اُدکلنش از چند متری آدم ُ روانی میکرد

نه هزار تا کوفت و زهر مارِ دیگه مثلِ اینا

واسه من همین که دوستش داشتم کافی بود

همین که بود کافی بود

همین که کافی بود ، رفت

رفت و من بازم یاد حرفِ مادربزرگ افتادم

"هیچوقت پایِ هیچکس و به رویاهات باز نکن"💔
[ ۱۳٩٥/۳/۱٦ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

فقط تو...

می خــــــــواهـــــــــم بـــــه یاد مـــن


باشــــــــی اگـــــــــــر تــــو به یاد من باشی


عین خــــیالم نیست که هـــــمه فراموشم کنند.......................!


[ ۱۳٩۳/٥/۳ ] [ ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

میدونی؟

می دونی

باید بفهمی وقتی دلت می گیره …

تنهایی !


باید یاد بگیری از هیچ کس توقع نداشته باشی !

باید عادت کنی که با کسی درددل نکنی !

باید درک کنی که هر کس مشکلات خودشو داره !

باید بفهمی وقتی

ناراحتی …

دلتنگی …

یا بی حوصله ای …

هیچ کس حوصله ی تو رو نداره !

دیگه باید فهمیده باشی همه رفیقِ وقتای خوشی اند !

[ ۱۳٩۳/٥/۳ ] [ ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

تو باختی...

ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !

ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ، ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ .

 ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺮﺷﺒﻢ

ﺷﺪ .

ﯾﮑﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .

ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !

ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !

ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﯽ !

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ ، ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . . .

[ ۱۳٩۳/٥/۳ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دلم یک جوری میشود...

בلـم گرفتــه اسـت یــا בلـگیــرم یـا شایـב هـم בلـم گیـر اسـت...


نمــے בانــم …


اصـلاً هیــچ وقـت فــرق بیــטּ اینــها را نفهـمیــבم...


فقـط مـے בانـم בلـم یـڪ جـورے مـے شـوב...


جــورے ڪـه مثــل همیــشـه نیــسـت...


בلـم ڪـه اینـطــور مـے شـوב ، غصـه هـاے خــوבم ڪـه هـیچ ، ...


غصـه ے همــه ے בنیــا مـے شـوב غصـه ے مـن...


بعــב בلــم بـבجــور غروب زבه میشوב...

 

[ ۱۳٩۳/٥/۳ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

شوق دیدار

بـه شـــوق ِ دیــــدارت …


چه آب و جـارویــی


راه انـــداخــتــه انـــد !


چشـم هـا و مـژه هـایـم …زنـــدگی بهانه استـــ
من هوا را به امید
همنفسی
با تو
تنفس می کنم

[ ۱۳٩۳/٤/٩ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

فقط بیا

تو آدم


من حوا


بیا جهانى دیگر آغاز کنیم


عشق بورز


دوستم داشته باش


تازه سیب چیده ام

[ ۱۳٩۳/٤/٩ ] [ ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

فقط یک رای

ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍ ﺷﺪﻡ !


ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﯿﺰﯼ


ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﯽ


ﻣﺮﺍ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ !


ﺗﻨﻬﺎ ﺗــــﻮ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯽ


ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ


ﺑﯿﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﯿﺮﻭﺯﻡ ﮐﻦ . . .

[ ۱۳٩۳/٤/٩ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

 


وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی…


یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,


یعنی آدم باش و فقط مال من باش !


یعنی چشمات باید فقط منو ببینه


بفهم لطفا …

 

[ ۱۳٩۳/٤/٩ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

من تو را کم دارم

در سکوت شب من ،
ناگهان حادثه ای...
ناگهان وسوسه ای تلخ گذشت...
من تو را کم داشتم


در سکوت شب من ،
آسمان حرفی زد...
و غزل شعری شد...

در سکوت شب من،
موج گیسوی تو آرام نداشت
برق چشمان تو پیغام نداشت...
چه سرابی دارم
که امیدم به نگاهت...
سالها یخ زده است...

[ ۱۳٩۳/٤/۳ ] [ ٤:٠٧ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

باید عاشق باشی


باید عاشق باشی تا بفهمی!


نگاه سرد یعنی چی!

دست سرد یعنی چی!

حرف سردیعنی چی!

درمقابل دوستت دارم گفتنت

سکوت سرد یعنی چی!

باید عاشق باشی تا بفهمی گرمای نگاه وحرف ودستت

وقتی به سرمای او برخورد میکنه

چگونه روزگارت بخار میشه!!

[ ۱۳٩۳/٤/۳ ] [ ٤:٠۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

این روزها

این روزهای سخت از هر انگشتم یک هنر می بارد

شب ها می بافم خیالت را

روزها می کشم دردهای نبودنت را

و غروب ها هم

وای غروب ها می رقصم با سازِ دلتنگی هایم...

[ ۱۳٩۳/٤/۳ ] [ ۳:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دوستش داری؟

گاهی سخت می شود …
دوستش داری و نمی داند
دوستش داری و نمی خواهد
دوستش داری و نمی آید
دوستش داری و سهم تو از بودنش
فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت
دوستش داری و سهم تو
از این همه ، تنهایی است ....

[ ۱۳٩۳/٤/۳ ] [ ۳:٤۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

من وتو

من در این دلواپسی ها نشسته ام تنها....

می خواهم با تو سخن بگویم....

می خواهم باز چهره ات را با همان لبخند کودکانه ببینم...

می خواهم هر چه انتهایش به اسم تو و یاد تو ختم می شود...

شعر هایم ناتمام ماندند...اسیر دلتنگی شدم من...

و خواب مرا به رویای با تو بودن می رساند...

کاش خیابان های شلوغ سهم ما نبود...

اما..غصه ای نخواهم خورد...اشکهایم را برای شانه های تو ذخیره خواهم کرد...

حرف های ناتمامم را به روی دیوار قلبم حک می کنم و با دیدنت همه را تکمیل می کنم...

پاییز از راه می رسد و ما دوباره به بودن و رسیدن به انتهای جاده ی سرنوشت می اندیشیم...

[ ۱۳٩۳/۳/٢٩ ] [ ٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

سیاه شده ام...

دلتنگم

 

 

 

 

 

نفسم بریده

 

 

قلب شکسته ام سوخته

 

 

زندگی کردنم سخت شده

باران ببار...

 

 

دلتنگی هایم را بشوی

 

 

من از غصه نبودن اوست که سیاه

 

 

 

 

 

شده ام

[ ۱۳٩۳/۳/٢٩ ] [ ۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

تو

می نویسم...
می نویسم از تو برای تو و دور از تو ....
بدون هراس از خوانده شدن...
بگذار همه بدانند...

می نویسم برای تو...
برای تویی که بودنت را...
نه چشمانم میبیند...
و نه گوش هایم می شنود...
و نه دستانم لمس می کند...

تنها با شعفی صادقانه ...
با دلم احساست می کنم... !!!!

[ ۱۳٩۳/۳/٢٤ ] [ ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

یادم بده

به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم

وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…

به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض

به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم

که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…

[ ۱۳٩۳/۳/٢٠ ] [ ٦:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

مدیونم

مـــــ ـــــــ ـــــن می نویسمـ


 و


 تـــــ ـــو


 نـــــ ـمی خوانیـ !


امـــــ ــــــا


 مخــاطــــ ــــبـ کهـ تــــ ــــــــ ــــــو باشــیـ…


مدیـــ ــــــــ ـــونمـ اگر ننـــ ــــویسمـ

[ ۱۳٩۳/۳/٢٠ ] [ ٥:٥۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دلتنگی

دلتنگم٬ شاید این را بارها گفته باشم

اما امروز دلتنگم بیش از گفتنش.دلم می خواهد

بر حجم خالی دیوار٬ های های گریه کنم و به آنسوی پنجره

 

هرگز نگاهم را نچرخانم…

زیرا رفتنت دلم را می سوزاند

سایه ات هر دم از من دورتر می شود

و می گوید که آن پنجره دیگر هرگز تو را به من نخواهد رساند

دلتنگم٬

به وسعت یک شب سکوت

که وحشت را در دل گمشده ام می جنباند

نه وحشت از تاریکی و تنهایی٬

که تو را در نبودنت هم در آغوش دارم

هراس از جای پای قدمهایت

که در دل این تاریکی مرا گم خواهد کرد

دلتنگم٬

این را به تو گفته ام

[ ۱۳٩۳/۳/۱۳ ] [ ۸:٥۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دلتنگتم

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم…
یه دل گرفته…
یه زندگی پر از خالی…
من سرشارم از تنــهایـــــــــی…

[ ۱۳٩۳/۳/۱۳ ] [ ۸:٤٤ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

همیشه بمون

گاهی

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ

ﻧﮕﺎﻫﺶ میکنی

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه

ﺗﻮی ﺩلت میگی

ﻧﺒﺎشی

ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ

همیشه باش

 

[ ۱۳٩۳/۳/٧ ] [ ۳:٤۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

به عشق تو

مـــــن

به عشق تو صبح ها چشم باز میکنم

به عشق تو نفس میکشم

به عشق تو راه میـــــــروم

به عشق و با یاد تو شب ها به خواب میروم

به عشق تو زنـــــــده ام ...

مــــن

بی تــــو و عشـــــقت ..

هیــــــچـم .. هیــــــچ .. !!

[ ۱۳٩۳/۳/٧ ] [ ۳:٤٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

ما دخترا

دخترا هر چقدر هم که قوی باشن ،وقتی‌ عاشق میشن ،مثل یه دختر بچه شکننده میشن...

[ ۱۳٩۳/۳/٧ ] [ ۳:٤٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دوری

دوری اگه هزارتا عیب داره ، به جاش یه خوبی داره …

می فهمی یه نفر چقدر دوستت داره 

فهمیدی چقدر دوستت دارم ؟

[ ۱۳٩۳/۳/٧ ] [ ۳:۳٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

معنی عشق

ازدلم پرسیدم عشق راخلاصه کن،

گفت: آغازکسى باش که پایان توباشد.

نشـسـتــﮧ ام

رو بــﮧ نقشـﮧ ـے جـغـرافـیـا

و تمـام مســیـرهایــے را ڪـﮧ

بــﮧ نـگاهـت خـتـم مـیشـوند

عـلامـت میـزنـم

هیچ راهـے همـوار نیسـت

فرقــے نمیکند

هر جاـے دنیا ڪـﮧ باشـے

خودم هم ڪـﮧ نباشم

دلم پیش توست !!! ...

 

[ ۱۳٩۳/۳/٧ ] [ ۳:۱۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

 

کلبه ای میسازیم

قدر عشق خودمان

غرق نور و شادی

با دو دست خالی

کلبه ای میسازیم

که پر از مهر و وفاست

و خدا هم با ماست

کلبه ی ما زیباست

نان در کاسه ی عشق

مهر در تنگ بلور

زندگی می گذرد

کلبه ی کوچک ما

سرد سرد است اما

حرم دستان تو

گرمی کلبه ی ماست

آسمان سقف ما

و زمین فرش ما

هرچه شد باداباد

این مهم است

که تو، درکنارم هستی

بودن تو کافیست

در کنارت انگار

کلبه از غم خالیست

بی تو کلبه هیچ است

قصه ای پوشالیست

حال دستان را

در دو دستم بگذار

هرچه شد در دنیا

دل به هم میبازیم

با دو دست خالی

کلبه ای میسازیم

[ ۱۳٩۳/٢/٢۱ ] [ ۸:٤۳ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

تولد؟

 

تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری چه فایده داره وقتی ، تو گل برام نیاری

عجب شبیه امشب ، داره میسوزه چشمام دورم شلوغه اما ، انگاری خیلی تنهام

واسه چی زنده باشم ، جشن چیو بگیرم  من امشبو نمیخوام ، دلم میخواد بمیرم

تولدم مبارک نیست، دلم گرفته غمگینم  هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم

تولدم مبارک نیست ، شکسته قلب داغونم تو نیستی و من از دوریت ، خودم رو مرده میدونم

هیشکی خبر نداره ، چقدر هواتو کردم چقدر دلم میخواد تو ، باشی دورت بگردم

هیشکی خبر نداره ، دارم بزور میخندم  نمیدونم چرا من ، چشمامو هی میبندم

چشمامو من میبندم ، تا منتظر بشینم  شاید تو این سیاهی ، بازم تورو ببینم

تولدم مبارک نیست ، دلم گرفته غمگینم  هوای خونه دلگیره ، تورو اینجا نمیبینم

[ ۱۳٩۳/٢/٢ ] [ ٩:٥۱ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

 

پسر نیازی به ته ریش نداره.....!!!
نیازی به دور بازوی ضخیم نداره
همینکه احساس امنیت کنی تو رابطه کافیه

دختر نیازی به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره
همینکه قلبش صاف باشه باهات کافیه

ننازید به این چیزا که موندنی نیستــــــــــ

[ ۱۳٩۳/۱/٢٦ ] [ ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

چشمانت

نمی دانم چشـــــــمــانتـــ با مــــــن چه میکند!!!

فقط وقتی که نگـــــاهم میکنی چنان دلـــ ـــ ـــم از شیطنــتـــ نگــــاهـــتــ می لـــرزد

که حـــــــس می کنم چقدر زیبــــــاست

فـــــــــــدا شدن ...

برای چـــشـــــمـــهای که تمام دنیــــــای مـــــن است...

[ ۱۳٩۳/۱/٢٦ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

گل یا پوچ؟؟؟

دستـــــــانت را در برابرم مـــــشت میکنی

و مــــــیپرسی :

گــــل یا پـــــوچ ؟


و من در دل میـــــــگویم :

فــــقط دســـــتانـــت . . . !

[ ۱۳٩۳/۱/٢٦ ] [ ٩:٥٥ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

من فرق دارم...

با من آن جور که بـا دیگران حرف میزنی .. حرف نزن ..

من با همه فرق دارم ...

آنها برای خودشان دیوانه اند .. من دیوانه ی تو اَم ...

[ ۱۳٩۳/۱/٢٦ ] [ ٩:٤٧ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

12 نشونه ایی که عاشق شده اید!

1- متن ها و اس ام اس های او را دوباره و دوباره می خوانید

2- وقتی با او هستید بسیار آهسته قدم می زنید

3- هر زمان که پیش او هستید ، تظاهر به خجالتی بودن می کنید

4- وقتی به او فکر کنید ، قلبتان تند تر و تند تر می تپد

5- زمانی که به صدایش گوش می دهید ، بدون دلیل لبخند می زنید

6- وقتی او را تماشا می کنید ، دیگر قادر به دیدن اطرافیانتان نیستید و فقط او را می بینید

7- شروع به گوش دادن آهنگ های آرام میکنید

8- او همه فکر شما می شود

9- بوی او شما را به وجد می آورد

10- متوجه می شوید که زمان فکر کردن به او ، همیشه با خود لبخند میزنید

11- حاضرید هر کاری برایش انجام دهید

12- هنگام خواندن این متن همواره فقط یک نفر در ذهن شما بود


[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ ] [ ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

یادت نره

یادت نره که به تودل سپردم

 

یادت نره حرفای عاشقونت

 

یادت باشه نگاه غریبونم

 

یادت نره وعده هایی که دادی

 

یادت باشه منوتنها نزاری

 

یادت نره صدای گریه هامو

 

یادت باشه دلیل خنده هامو

یادت نره نفسهای من تویی

 یادت باشه زندگی من تویی

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ ] [ ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

بی خوابی

علت بی خوابی ام را چگونه بگویم ؟

وقتی یاد تو از سقف اتاقم چکه میکنه.

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ ] [ ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

فقط خودم وخودت...

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ ] [ ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

دلتنگی...

[ ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ ] [ ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

حس قشنگ

چه حس قشنگیه وقتی می شی مَحرمِ دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه

این حس مثل قطره های باران پاکه

[ ۱۳٩٢/۱۱/٧ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

من کم دارمت...

بعضی ها را هرچقدر هـم که

بــــخواهی تــــــــــــــــــمام نـــــــــــــــــــــمی شوند

هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !

حضورشان گــــــــــــــــرم است

سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را

آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری

هر دم هر لحظه کـــــــــــــــــم مـــــــی آوریشان

و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــم دارمــــــــــت

[ ۱۳٩٢/۱۱/٧ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

زن...مرد...

زن زندگیست
و
مرد امنیت
و چه خوب می شود وقتی
مردی تمامِ مردانگیش را
خرجِ
امنیتِ زندگیش کُند
و چه زیبا می شود وقتی زنی
تمامِ زندگیش را
خرجِ
غرورِ امنیتش کُند
.

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ ] [ ۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

زندگی فقط باتو...

پیچک می شوم
وحشی !!
می پیچم
به پر و پای ثانیه هایت
تا حتی نتوانی
... آنی
بی من
" بودن" را
زندگی کنی...!!!

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ ] [ ۱:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

 

آدم هـا می آینـد

 

زنـدگی می کننـد

 

می میـرنـد و می رونـد …

 

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

 

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

 

آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

 

مـی مـــانــد

 

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

 

چنـان تـه نـشیـن می شـود

 

کـه تـــو می میـری

 

در حالـی کـه زنــده ای …ساکت

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ ] [ ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

محتاجیم به دعا

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام خوبید؟   اما من خوب نیستم...ناراحتناراحتناراحتیکی از دوستام حالش خوب نیستنگراننگراننگرانمیشه براش دعا کنید؟سوالسوالسوال کاش حالش خیلییییییییییییییییییییییییییی زود خوب بشهقلبقلبقلب

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ ] [ ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]

 

همیشــــه دلتنگی
به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست
گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ
که حواسش به تــــــــو نیستــــــــ

[ ۱۳٩٢/٩/٢۱ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ نرگس ] [ نظرات () ]