حرفای دلم...

ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ حسی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ “ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴﺎﺩﺕ “ ﺍﻣﺎ... ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “ ﺗﺎ ﻋﺎشـــق نباشی نه غیرتی میشی نه حـســود

مرداد 93
4 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
60 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
50 پست
خرداد 92
181 پست
عاشقانه
30 پست
غمگین
22 پست
انتظار
4 پست
غم
2 پست
خدا
6 پست
مازیار
1 پست
اب_شدم
1 پست
فراموشی
1 پست
اشک
1 پست
نفس
1 پست
دلشکسته
1 پست
سربازی
1 پست
مردانه
1 پست
ادمها
1 پست
دوری
1 پست
دیوار
1 پست
شمع
1 پست
نبودنت
1 پست
صدقه
1 پست
شکستم
1 پست
تشنگی
1 پست
کبوتر
1 پست
غصه_نخور
1 پست
مهمان
1 پست
خیانت
1 پست
تلخ
1 پست
داغون
1 پست
گریه_کن
1 پست
راحت_شدم
1 پست
گریه
1 پست
امتحان
1 پست
نامرد
1 پست
بی_لیاقت
1 پست
شما
1 پست
بی_خیالی
1 پست
شاملو
1 پست
اشفتگی
1 پست
تنهایی
1 پست
افسرده
1 پست
دل_ساده
1 پست
دوست
1 پست
فروغ
1 پست
رفته_ایی
1 پست
قلبم
1 پست
جداشیم
1 پست