سیاه شده ام...

دلتنگم

 

 

 

 

 

نفسم بریده

 

 

قلب شکسته ام سوخته

 

 

زندگی کردنم سخت شده

باران ببار...

 

 

دلتنگی هایم را بشوی

 

 

من از غصه نبودن اوست که سیاه

 

 

 

 

 

شده ام

/ 1 نظر / 23 بازدید
انسان

نرگس جون ببخشید دیر اومدم[خجالت] پستهایی که گذاشتی زیبا بودند[قلب]