مردم...

آخرش یک اعلامیه ترحیم چاپ می کنم با عکسی دونفره و برای کسانی که هیچوقت نمی فهمند به زبان ساده توضیح می دهم آن که خاک کردید اوست ؛ آن که مرده است منم …

/ 1 نظر / 3 بازدید
yalda

سلااااام مامي خوبي عزيم؟[قلب]وبت محشره قربونت برم چلا زودتر نگفته بودي؟[زبان]بهرحال ممنون ...بووووووس باباي گلم[پلک]