همیشه برایم سوال است :
اگر قرار بود روزی او را نبینم ، چرا خدا خواست که دوستش داشته باشم ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
ghazal

چه حس خوبيه بغض خفت کنه اما نتوني گريه کني چه حس خوبيه درد بکشي اما آخ نگي. چه حس خوبيه از دلتنگي جون بدي اما نتوني ببينيش. چه حس خوبيه گوشه اتاق بشينيو و تا صبح به عکسش نگاه کني تا شايد خوابشو ببيني چه حس خوبيه به خدا التماس کني که بذاره يه امشب اون تو خوابت بياد و به اين اميد چشاتو رو هم بذاري. چه حس خوبيه هر رو صبح که بيدار ميشي عکسشو ببوسي و بگي عزيزم مواظبه خودت باش من نفسم به تو بستس چه حس خوبيه روزي صد دفه با عکسش حرف بزني درصورتي که اون صداتو نميشنوه..