یادگاری...

هی خدا یادش بخیرنیشخند

خنده

نیشخند

میای بازی؟عینک

خندهاینم تفریح سالم پسراخنده

اینم یکی دیگهخنده

بای بایبای بایبای بای

/ 2 نظر / 63 بازدید
سامی

مرسی نرگس جون یه لحظه رفتم به دوران بچگیم[بغل]

وحید۵۳

به قول امروزیا تیله بازی یه شامپو بچه خریدم توش چن تایی تیله بود نگهشون داشتم