وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی…


یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,


یعنی آدم باش و فقط مال من باش !


یعنی چشمات باید فقط منو ببینه


بفهم لطفا …

 

/ 0 نظر / 53 بازدید