درد دارد...

میبندم چشمانم را تا شاهد خرد شدن احساسم نباشم


میگیرم گوش هایم را تا صدای شکستنش را نشنوم


اما افسوس صدایش تمام قلبم را به لرزه در آورده است


قلبم تکه تکه شده است....


شکستن قلب درد دارد درد....


/ 6 نظر / 18 بازدید
یک مرد، یک زندگی

بیایید ، باور کنیـــم دلیـــل پــرواز " پـــر " نیست !!! پریــدن ، باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد . . . پیش من هم تشریف بیارین خوشحال میشم

نرگسی

درد دارد بی صدا شکستن... لینکتون کردم اما دقت کنید دوست من هنگام وارد کردن ادرستون اخه اشتباه وارد کرده بودین

کامران

نه زيبايی او.... نه محبوبيت او... مرا مجذوب خود نكرد.... تنها آن هنگام كه روح زخمی مرا بوسيد من عاشقش شدم.....![لبخند][گل][گل]

کامران

حواسمان باشد زمانی که سرخوشیم سـر به هـــوا نباشـیم چرا که آنوقت سهم گلهای زیر پا از خوشی ما فقط له شدن خواهد بود[گل][گل][گل][گل][گل]

علی فلسفی

چارلی چاپلین: لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد.