میرسدان روز...

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیم

/ 1 نظر / 17 بازدید
وحید۵۳

نرگس جون وبت محشره توچیکا کردی همش یادم من ده ی پنجام