انتقام...

خسته که می شوم ، سرم را میان دستهایم می گیرم و آنقدر تکرارت می کنم که بالا بیاورم !
من انتقام زجرِ تمام لحظه های بی تو بودن را بالاخره از “خودم” خواهم گرفت …

/ 1 نظر / 5 بازدید
سحر

تمام دردهای دنیارا میتوان با یک جمله تحمل کرد : خدایا میدانم ک میبینی!