هی روزگار

از آدم های عاطفی بترسید ! آنها قادرند که یک مرتبه ؛ دیگر گریه نکنند ، دوست نداشته باشند و قیدِ همه چیز را بزنند ! حتّی زندگی . . .

/ 0 نظر / 3 بازدید