پابرهنه...

اینجا صدای پا زیاد مـــیشنوم
امـــا
هـیچکدام تــــــو نیستــــی !
.
" دلــ♥ـــم "
.
خوش کرده خودش را به این فکر
که شاید
.
.
.
.
.
" پا برهـنه " بیائی . . .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید