قسم...

قسم میخورم

.

.

.

.

.

.

.

که واسه این پست 3نظر بزارم

دیگه خودت قسم خوردی باید بزارینیشخندنیشخندنیشخند

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
...

[خنده]این دو نظر

...

[خنده]این سه نظر

...

بسه؟[نیشخند]

عاشق تمام وقت

1- گهگاه به جاهابی برو که بتوانی صدای باز و بسته شدن در های چوبی را بشنوی

عاشق تمام وقت

2- فراوان لبخند بزن ، هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست .

عاشق تمام وقت

در حمام آواز بخوان .

عاشق تمام وقت

4 - دل بر این دنیای دون پرور مبند ...

فرشته

چرا قسم میدی اخه

فرشته

حالا من باید سه تا نظر بذارم

فرشته

تورو بگم چی نشی بچه!!![منتظر]