چه روزهاییست...

چه روزهای باعظمتی است...

  موسی به طور میرود    وفاطمه(س) به خانه علی(ع)    ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه  

محمد(ص)باعلی(ع)به غدیر  وحسین(ع)باتمام هستیش به کربلا ومهدی زهرا به عرفات

 

عجیب بوی اجابت دعا می اید          شدیدا التماس دعاقلب

/ 0 نظر / 17 بازدید