ای عشق...

ای عشق
تو که با بیرحمی تمام پاک ترین احساسات بشری را شعله ور می سازی
پرسشی دارم از تو
و اینکه آیا خود هرگزعاشق شده ای؟
درد دوری را لمس کرده ای؟
یقین دارم اگر حتی یک لحظه مثل خودت بودی
به پاکیت سوگند که از غم فراغ می میردی
پس با عاشقان مهربان تر باش
و منطق را پیشه ات کن که شاه و گدا را یکی نبینی
که دل شکستن گدای عاشق فرجامی سخت دارد
آری ای عشق در این بازی روزگار
در این صبح و شام پیاپی این هستی ماندگار
رحمی هم به دل بیدلان کن
و در هر دلی آشیانه مکن که دل شکستن گناه است

/ 0 نظر / 4 بازدید