دفترخاطرات...

امــروز یادم افتــاد
دفتــر خاطراتـــی که
خیلـــی وقت است
چیزی در آن ننوشتـه ام . . .
.
بــا خودم میگم :
.
" فکرش رو بکن یه روز میمیری !
اون میمونـــه و ایـن دفتــر "
.
دلم میســوزه برای تو
که میشکنی روزی که مـن نیستم
تــو ایـن دفتــر را میخونــی
خُــرد میشی وقتــی میفهمــی
.
.
.
.
.
چقــدر به یادت بودم . . !

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا

سلام خیلی قشنگ بود خیـــــــــــــــــــــــــلی