# غمگین

کنارتم...

  چـقـدر خـوبـه یـکـی بـاشـه یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش آرومـت کـنـه حـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید