خیالت راحت...

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند
تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد . . .

/ 1 نظر / 4 بازدید
آمد

و گويي كه هيچوقت چشم نداشته كه ببينت اين اشكها را