دلم یک جوری میشود...

בلـم گرفتــه اسـت یــا בلـگیــرم یـا شایـב هـم בلـم گیـر اسـت...


نمــے בانــم …


اصـلاً هیــچ وقـت فــرق بیــטּ اینــها را نفهـمیــבم...


فقـط مـے בانـم בلـم یـڪ جـورے مـے شـوב...


جــورے ڪـه مثــل همیــشـه نیــسـت...


בلـم ڪـه اینـطــور مـے شـوב ، غصـه هـاے خــوבم ڪـه هـیچ ، ...


غصـه ے همــه ے בنیــا مـے شـوב غصـه ے مـن...


بعــב בلــم بـבجــور غروب زבه میشوב...

 

/ 1 نظر / 64 بازدید
robotblog

(ارسال کامنت گروهی) ارسال ده ها کامنت در دقیقه به صورت اتوماتیک با سرعت وبلاگتان را به بقیه معرفی کنید! http://robotblog.ir