دوری

دوری اگه هزارتا عیب داره ، به جاش یه خوبی داره …

می فهمی یه نفر چقدر دوستت داره 

فهمیدی چقدر دوستت دارم ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید